The project is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund

Identity card

Name of the project: Razvijanje sporazumevelnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo – Developing communication competences through cultural-art education
Acronym of the project: SKUM
Duration of project implementation: August 18, 2017 – June 30, 2022
Applicant: University of Primorska
Managing consortium partner: University of Primorska, Faculty of Education
Project leader: Prof. dr. Bogdana Borota

SKUM was selected as a project in the framework of priority axis 10 Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost - Knowledge, skills and lifelong learning for better employability, in the tender entitled “Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.  - Call for tenders for the co-financing of the development and implementation of innovative learning environments and flexible forms of learning for raising general competences - developing communication competences with cultural-art education. 

The operation is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Social Fund.