The project is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund

The experience of art

Izkušnja umetnosti je cikel modulov izobraževanja, ki ga izvajajo umetniki in strokovnjaki z namenom, da udeleženci doživijo umetnost:

  • kot način vstopanja v svet, ko z umetnostjo postanejo radovedni, občutljivi, ko doživljanja povežejo s svojimi realnimi ali tudi imaginarnimi (»kot da«) zgodbami, ko subjektivno doživijo neko vsebino in jo povežejo s svojimi izkušnjami;
  • kot način razumevanja sveta in ustvarjanja smisla bivanja, ko se sprašujejo o svetu, eksistencialnih dilemah in ustvarjalno upodabljajo, predstavljajo svoja razmišljanja in doživljanja;
  • samo po sebi in jo skozi lastno recepcijo in umetniško izkušnjo soustvarijo.

Load more