The project is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund

Breathing art

Živim umetnost je cikel umetniških dogodkov in strokovnih srečanj, ki se izvajajo v okviru projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). Namen cikla je umetnost doživeti, jo spoznati in uzavestiti ter živeti v skupnem utripu z njo. Ob tem iskati in razvijati načine za njeno posredovanje in sprejemanje. Dogodke je zasnovala UP PEF v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji v projektu.

Vljudno vabljeni, da živimo umetnost skupaj z umetniki, s kulturnimi ustanovami in sodelavci v projektu SKUM. Umetniški dogodki in izobraževanja so brezplačni tudi za širšo javnost.

Load more