Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Filmska vzgoja v Art kino mreži Slovenije (2. triletje)


Datum novice: 19.01.2020

Namen modula je, da udeleženci spoznajo metode in pristope, s katerimi otrokom približamo različne vrste/žanre (animiranega) filma. Vzpostavljena bo simulacija vzgojno-izobraževalnega dela ob ogledu filma (priprava, motivacija, podoživljanje, poglabljanje doživetja). Udeležencem bodo predstavljene optične igrače.

 

Petra Gajžler