Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Aktivnosti

V projektu SKUM izvajamo pet aktivnosti.

 

1. aktivnost: Analiza stanja

Osrednja cilja aktivnosti sta:

  • zbrati, analizirati in interpretirati podatke začetnega stanja z namenom načrtovanja, razvijanja in implementiranja novih didaktičnih pristopov in praks,
  • zbrati, analizirati in interpretirati podatke končnega stanja.

 

2. aktivnost: Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks

Osrednja cilja aktivnosti sta:

  • razviti, implementirati in evalvirati modele in didaktične pristope v, z in preko umetnosti,
  • vzpostaviti trajne povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami.

 

3. aktivnost: Celovita vzpostavitev podpornega okolja za vzgojno-izobraževalne zavode

Osrednja cilja aktivnosti sta:

  • vzpostaviti delovanje timov in koordinirati delo med sodelujočimi v projektu ter drugimi javnostmi,
  • vzpostaviti pogoje in mehanizme za stalno izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

 

4. aktivnost: Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta

Osrednja cilja aktivnosti sta:

  • spremljati izvajanje dejavnosti in evalvirati dolgoročne cilje projekta,
  • izdelati elaborat projekta.

 

5. aktivnost: Promocija projekta

Osrednja cilja aktivnosti sta:

  • seznanjati javnosti o poteku in dosežkih projekta ter sodelovati na konferencah in znanstvenih sestankih,
  • razvijati in širiti strokovne in znanstvene podlage na temo projekta.