Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Partnerji

Konzorcij sestavlja 32 partnerjev, od tega so 4 javni visokošolski zavodi, 1 javni raziskovalni zavod, 1 javni zavod ter 26 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Seznam partnerjev po abecednem redu