Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Plesna umetnost

 

Z integracijo plesne umetnosti v vrtčevski, osnovnošolski in srednješolski kurikul ter obšolske dejavnosti se bodo otroci/učenci/dijaki seznanili s plesom kot umetniško obliko, pri čemer bomo razvijali dva pristopa:

Spoznavanje, doživljanje in ponotranjenje plesne umetnosti s poudarkom na izražanju doživetij glede na različne spodbude. Pri tem pristopu bomo raziskovali različne elemente plesa, razvijali bomo otrokove umetniške sposobnosti, gibalno domišljijo, neverbalno komunikacijo, občutljivost, plesnost ter zanimanje za plesno umetnost. Pri učitelju bomo s pomočjo sodelovanja s plesnim umetnikom spodbujali zavedanje pomena umetniškega doživetja in rabo plesnega jezika kot orodja za spodbujanje celostnega otrokovega razvoja.

Učenje preko plesne umetnosti – integracija plesa v različna kurikularna področja. Pri tem pristopu bomo s plesom raziskovali jezik, matematične zakonitosti, naravoslovne pojme in pojave, družboslovje in ostale oblike umetnosti. S tovrstno integracijo bomo razvijali utelešeno kognicijo in spodbujali globlje učenje. Omogočali bomo učenje, ki je aktualno v učenčevem življenju ter spodbujali učence k inovativnosti.

 

Naloži več