Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Sporazumevalna zmožnost

Barbara Baloh
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Sporazumevalna zmožnost

Sporazumevalna zmožnost je zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja, vrednotenja in uporabe sporočil raznih vrst ter tvorjenja učinkovitih ustreznih, razumljivih in pravilnih sporočil raznih vrst, je zmožnost učinkovitega sodelovanja v dvosmernem sporazumevanju. V projektu SKUM je govora o sporazumevalni zmožnosti v različnih umetniških jezikih, ki se kaže v različnih načinih izražanja umetnosti in zajema sprejemanje in oddajanje sporočil (likovnih, glasbenih, gledaliških …) skozi dialog z umetnostjo.

Ključne besede: sporazumevalna zmožnost, umetniški jeziki, izražanje.

Preberi več
 

_______________________________________________________________________________

Barbara Baloh
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Eda Birsa
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Medpredmetno povezovanje in timsko delo

Medpredmetne povezave se lahko izvajajo pri rednem pouku in izven njega. Tako pri načrtovanju kot pri izvajanju povezav pa ne moremo mimo timskega sodelovanja med učitelji, če se odločimo za povezovanje več predmetov, ki jih ne poučuje en sam učitelj, oziroma, kadar pri realizaciji učnega procesa načrtujemo sodelovanje z umetnikom ali drugim strokovnjakom s posameznega predmetnega področja.

Ključni besedi: medpredmetno povezovanje, timsko poučevanje.

Preberi več