Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Uprizoritvena umetnost

Gledališče je umetnost odnosov.  Vključuje celotni psihofizični aparat udeleženca v procesu. Gledališka dejavnost torej omogoča sodobne pedagoške pristope k izobraževanju: aktivno vključenost učenca kot subjekta in njegovo celostno (holistično) sodelovanje pri tem. Gledališče dokazano  pozitivno vpliva na vsa področje razvoja posameznika in skupine (učenca in razreda) in ponuja učitelju povečanje referenčnega prostora izvajanja pedagoškega dela.  Poleg že znanih učinkov uvajanja gledaliških elementov v pouk, ki jih pokriva področje gledališke pedagogike v ožjem smislu, pa prav z našim projektom uvajamo v pouk gledališče kot umetnost, ki bogati učenca s svojim kompleksnim delovanjem, prinaša nove izkušnje in na osnovi teh nove poglede in stališča. Umetnik, ustvarjalec pri svojem delu ves čas prodira v svet neznanega, išče drugačne, nove, nikoli enoznačne odgovore in poglede. Postopki in rezultati umetnikovega gledališkega ustvarjanja  ponujajo učencem tisto, kar najbolj potrebujejo, izkušnjo in pogum pri reševanju novih ugank in izzivov, ki jih prinaša prihodnost, v katero vstopajo. V projektu SKUM pripravljamo raznovrstne oblike sodelovanja z umetniki, kot so ogledi gledaliških prestav, druženje z umetniki in gledališko ustvarjanje.

Naloži več