Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Kulturne ustanove

Pismo o nameri za sodelovanje v projektu SKUM so podpisale naslednje kulturno-umetniške ustanove.

Seznam po abecednem redu.