Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Osebna izkaznica

Ime projekta: Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo
Kratica projekta: SKUM
Termin izvajanja projekta: od 18. avgusta 2017 do 30. junija 2022
Prijavitelj projekta: Univerza na Primorskem
Poslovodeči konzorcijski partner: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
Vodja projekta: prof. dr. Bogdana Borota

Projekt SKUM je bil izbran v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, na razpisu z naslovom Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.  

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.