Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Kulturna zavest in izražanje

Vladimir Pirc
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Kompetenca kulturna zavest in izražanje poudarja pomen kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih. Na to kompetenco se navezujejo kulturno znanje, ustvarjalne spretnosti in odprt odnos do različnega kulturnega izražanja. Pomembni so cilji in vsebine, skozi katere se osmišlja in udejanja predstavljena kompetenca ter se uresničujejo v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu. S to kompetenco je tesno povezana kulturno-umetnostna vzgoja. Za njeno uresničevanje v vzgojno-izobraževalnem procesu so pomembni tudi kroskurikularnost ter medpredmetno in medpodročno povezovanje.  

Ključne besede:  kulturna zavest in izražanje, kulturno-umetnostna vzgoja.

Preberi več