Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Likovna umetnost

V okviru projekta želimo ugotoviti stanje na področju poznavanja, načrtovanja ter izvajanja interdisciplinarnega učnega procesa pri podajanju/poučevanju likovnih vsebin v predšolskem obdobju, osnovni in srednji šoli.

Naš namen je razviti likovnodidaktične strategije poučevanja in učenja z in preko umetnosti, pri čemer bomo spodbujali celostno spoznavanje ter usvajanje likovnih vsebin. Spodbujali bomo ustvarjalno likovno mišljenje in likovni izraz ob srečanjih z različnimi likovnimi in drugimi ustvarjalci ter obiski kulturnih ustanov. Otrokom, učencem in dijakom želimo ponuditi likovne-izrazne izkušnje na ravni umetniške produkcije, reprodukcije in recepcije.

Pripravili bomo teoretična izhodišča, v katerih bomo predstavili možnosti povezovanja likovnih vsebin in pojmov z drugimi predmetnimi področji. Načrtovali bomo različne strategije spoznavanja likovnih vsebin preko različnih likovno-izraznih medijev. Predstavili bomo:  uporabo različnih strategij pri samostojnem likovnem izražanju otrok/učencev/dijakov ob sodelovanju z umetniki iz različnih likovnih področij: model poučevanja z interdisciplinarnim povezovanjem likovnih in drugih vsebin, pri čemer bo poudarek na interaktivnem timskem poučevanju (npr. dveh učiteljev oz. učitelja in umetnika/umetnikov) ter programe izpopolnjevanja za strokovni kader v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Naloži več