Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Vizualna umetnost in multimedija

Fotografija, film in multimedija so mediji, ki so mladim še posebej blizu. Otroci in mladi z njimi spretno rokujejo in z njihovo pomočjo pozorneje opazujejo svet ali se potopijo v čisto nove svetove. Uporabni so za izražanje lastnih občutkov in prepoznavanje občutkov drugih, refleksij o doživetem, videnem, slišanem in za pripovedovanje zgodb.  Kot zapiše John Berger v uvodni misli h klasičnemu delu Načini videnja: »Videnje predhodi besedam. Otrok gleda in prepoznava, preden lahko govori…«.

Ukvarjanje s tem področjem pomaga k razvoju kritičnega mišljenja, estetskega čuta in ustvarjalnih sposobnosti. Preko uporabe tehnik, ki so pogoste v fototerapiji, bomo otrokom in odraslim ponudili orodja za boljše zavedanje sebe in bližnjih oseb ter posledično ustrezne spodbude za razvoj narativne identitete. Udejanjali bomo »pedagogiko gledanja – biti pripravljen stvari videti, čeprav zavite v skrivnost, preden jih ubesedimo in osmislimo« (Alain Bergala); in pedagogiko pripovedovanja in poslušanja zgodb, izraženih v vizualnih podobah.

Naloži več