Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Filmska vzgoja v Art kino mreži Slovenije


Datum novice: 19.01.2020

Predstavljene bodo metode in pristopi, s katerimi otrokom približamo različne vrste/žanre (animiranega) filma. Vzpostavljena bo simulacija vzgojno-izobraževalnega dela ob ogledu filma (priprava, motivacija, podoživljanje, poglabljanje doživetja). Vzgojitelje bomo seznanili z različnimi optičnimi igračami.

Petra Gajžler