Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

SKUM na Kulturnem bazarju


Datum novice: 06.09.2020

Osrednja tema letošnjega Kulturnega bazarja (KB) je bila enaki v različnosti.  Na njem smo sodelovali s projektom Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). V projektu sodeluje 32 konzorcijskih partnerjev, poslovodeči konzorcijski partner pa je Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Osrednji cilji projekta so dvig sporazumevalne zmožnosti otrok, učencev in dijakov s KUV; razvijanje didaktičnih pristopov v povezavi s KUV skupaj z vsemi vključenimi v vzgojno-izobraževalno delo ter vzpostavljanje pogojev za razvoj vrtcev in šol kot kulturno-izobraževalnih zavodov.

SKUM KB 2020

Na KB 2020 smo predstavili primere uspešnega sodelovanja vrtcev in šol z umetniki in kulturnimi ustanovami pri vključevanju KUV v pedagoške procese. Obiskovalcem so bili na voljo promocijsko gradivo z opisi primerov praks tudi iz Otroškega vrtca Ajdovščina, Vrtca Koper in OŠ Šmarje pri Kopru. V razpravi o izhodiščih in priložnostih za razvoj spoštljivih interakcij in pripoznanj v drugačnosti  se je s projektom SKUM konceptualno povezal še projekt Skupaj za znanje (Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu). Sodelujoča na omizju Sonja Rutar (SKUM, UP PEF) je kritično spregovorila o razliki med generalizirano predstavo o romski kulturi in dejanski kulturi Romov, ki jo živijo skozi jezik in umetnost. V pogovoru o umetnosti kot načinu življenja pa je Jelena Sitar Cvetko (SKUM UP PEF) skupaj z drugimi govorci okrogle mize Umetnost – način življenja izpostavila potrebo po vzpostavitvi kontinuiranega vzgojno-izobraževalnega procesa kot načina vseživljenjskega učenja.

SKUM_kultura Romov

Vodja projekta SKUM

Bogdana Borota