Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

SKUM na regijskem Kulturnem bazarju v Mariboru


Datum novice: 15.11.2021

Projekt SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo) se je z razstavo in s primeri dobrih praks izvajanja kulturno-umetnostne vzgoje v srednjih šolah predstavil na regijskem Kulturnem bazarju v Mariboru, 15. novembra 2021. Dogodek je bil naslovljen Kako umetnost otroke in mladostnike obrača k svetu?

Sodelovali so: Zavod PETIDA,  Srednja šola za oblikovanje Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer; fotograf Luka Dakskobler, akademska slikarka Nevena Aleksovski in Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera.

Izpostavljena je bila vloga umetnosti v času med epidemijo Covida-19, ko so izvajalci skupaj s strokovnimi sodelavci v vrtcih in šolah razmišljali, kako skozi umetnosti podpreti pedagoški proces, ki bi poleg poučevanja obveznih vsebin kurikula ter učnih načrtov otrokom in mladostnikom omogočal, da izrazijo svoje doživljanje v izolaciji, jih spodbujal k razmišljanju o smislu bivanja, h kritični refleksiji družbenega dogajanja in iskanju aktualnih vsebin v njihovem realnem okolju.Povedano je bilo podkrepljeno s primeri izvedenih projektov:

1) Upor, ki so ga mladi izrazili skozi različna umetniška področja;
2) Duh časa, ujet v fotozgodbah mladih, prikazanih na spremljajoči razstavi;
3) Tudi moj kraj je del Slovenije, kjer so mladi v opisih in podobah odstirali njim dragocene utrinke iz krajev, ki so jih med zaprtjem šol še bolj pozorno opazovali in jih ozaveščali.

Odziv obiskovalcev na dogodek je bil zelo dober.

 

Projekt SKUM vodi Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih kohezijskih skladov.

 

  • Vodilna foto: Likovno izražanja doživljanja razmer COVID-19, kot jih zaznava dijak
  • Spodnja foto: Javni dogodek na glavnem trgu v Ljutomeru  v okviru projekta Upor na GFML