Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Filmska osnovna šola


Datum novice: 30.05.2018

Filmska osnovna šola je petletni projekt Art kino mreže Slovenije (AKMS), ki ponuja redno in sistematično izobraževanje o filmu in filmski vzgoji, spodbuja dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem ter mladimi in veča dostopnost do filmsko-vzgojnih vsebin po celotni Sloveniji. Skupaj s člani AKMS in različnimi kulturnimi ustanovami ter posamezniki izvaja skupna strokovna usposabljanja na področju filma ter filmske vzgoje, namenjena strokovnim delavcem v osnovnih šolah, kulturnim delavcem na področju filma ter študentom visokošolskih zavodov. Vodja projekta Petra Gajžler bo predstavila program strokovnih usposabljanj projekta s predstavitvijo ene izmed metode izvajanja filmske vzgoje ter enotno informacijsko spletišče Šola filma, ki ga projekt vzpostavlja skupaj s partnerskim projektom Razumevanje filma (Slovenska kinoteka).