Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Filmska vzgoja


Datum novice: 30.05.2018

Filmsko-vzgojna strokovnjakinja Petra Gajžler je predstavila metode in pristope za uporabo različnih vrst filma v šolskih dejavnostih. Predstavila je tudi konkretni primer vzgojnega dela s kratkim filmom.

Petra Gajžler (1986) je diplomirana kulturologinja, ki se s filmsko-vzgojno pedagogiko poklicno ukvarja od leta 2014, ko je bila zaposlena kot filmsko-vzgojna delavka na projektu Nacionalni filmsko-vzgojni program v Art kino mreži Slovenije (AKMS). Izvaja pogovore ob šolskih filmskih projekcijah v AKMS in Kinodvoru, je mentorica na delavnicah optičnih igrač in animiranega filma vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon ter piše in ureja pedagoška gradiva ob filmih za otroke in mlade. Na 27. Liffu je bila mentorica mladinske žirije Kinotrip, leta 2017 pa je delovala tudi kot koordinatorka mednarodnega festivala Kinotrip. Trenutno vodi 5-letni projekt AKMS Filmska osnovna šola, ki na nacionalni ravni usposablja strokovne delavce osnovnih šol o filmski vzgoji in filmu.