Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Martina Burger - Človeški glas – sredstvo umetniškega podajanja in samouresničevanja


Datum novice: 26.09.2018

Običajen pristop k delu z glasom v smislu delavnic vokalne tehnike se osredotoča le na en, dokaj tehnični vidik glasu. Ker je glas del širšega inštrumenta, kamor spada naše celotno telo, osebnost in čustvena stanja, je smiselno pristopiti s tega širokega vidika. Skozi vaje sproščanja in aktivacije telesa, govorne in dihalne vaje ter druge tehnike spoznavanja in širjenja glasu, prilagojene razvojni stopnji, bomo omogočili drugačno celostno doživetje. Logičnost samega pristopa in dosežena doživeta izkušnja bo pomembna spodbuda za nadaljnja osebna raziskovanja.