Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

PODNEBNE SPREMEMBE – TUDI NAŠA ODGOVORNOST


Datum novice: 09.09.2022

Šolsko leto 2020/21

Gimnazija Slovenj Gradec

PODNEBNE SPREMEMBE – TUDI NAŠA ODGOVORNOST

Skozi tri leta smo k sodelovanju z dijaki Gimnazije Slovenj Gradec, v okviru projekta SKUM, povabili umetnike z različnih področij ter skušali izkoristiti potencial, ki ga umetniška izkušnja prinaša v pedagoški proces. S pomočjo akademskega kiparja Jureta Markote, fotografov Tadeja Bernika, Mateja Peljhana, Jureta Kravanje in fotografinje Nike Hölcl Praper, režiserja Andreja Jusa ter gledališčnikov Ane Monro smo na inovativen način obravnavali literarne, likovne, sociološke, psihološke, zgodovinske in geografske teme. Nastali izdelki – razstave, performans, brošura – pričajo o znanjih in veščinah, ki so jih dijaki usvojili, izpostaviti moramo veščine kritičnega razmišljanja, k razvoju katerih bi morali stremeti v poučevanju.

Konec tretjega leta smo začeli dejavnosti na temo okoljskega aktivizma pod naslovom Podnebne spremembe – tudi naša odgovornost. Dijakom in dijakinjam smo želeli približati okoljsko problematiko, jih aktivirati in ozavestiti posledice nepravilnega in neodgovornega ravnanja v pokrajini. Aktivnosti smo morali zaradi epidemioloških razmer ustaviti, septembra, ko je bilo naše delo v šoli ponovno prekinjeno in se je začel pouk na daljavo, pa smo se odločili, da se bomo prilagodili okoliščinam, in začeli s sodelovanjem preko Zooma. Vključena sta bila dva druga letnika, dejavnosti pa smo izvajali pri predmetih geografije, kemije, slovenščine, športne vzgoje, glasbe in zgodovine.

Povezali smo se s tremi umetniki in zajeli različna področja umetnosti, in sicer film, literarno ustvarjanje, fotografijo, glasbo in vizualno umetnost. S fotografinjo Niko Hölcl Praper so dijaki spoznavali moč fotografije kot medija za izražanje stališč do podnebnih sprememb, z umetnico dr. Aljo Adam pa so svoje ideje in poglede ubesedovali v krajših literarnih prispevkih. Akademski glasbenik Franci Krevh je izvedel glasbeno delavnico Tolkalni krog, glasba, ki so jo dijaki ustvarili, pa bo služila kot podlaga za kratek predstavitveni film, ki je še v nastajanju, pripravili pa bomo tudi razstavo fotografskih in literarnih prispevkov.

Viri: 

PODNEBNE SPREMEMBE | Gimnazija Slovenj Gradec (sc-sg.si)

Odmevni projekti VIZ-ov v šolskem letu 2020/21 - Zavod Petida