Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

PREŠERNOVANJE


Datum novice: 10.09.2022

Šolsko leto 2018/2019

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

PREŠERNOVANJE

V projektu SKUM je bilo dijakom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer omogočeno kreativno sodelovanje s slovenskimi umetniki. Dijaki 2. letnika gimnazijskega programa so v sodelovanju z različnimi umetniki s področja gledališča in pripovedništva pri slovenščini in strokovnih predmetih obravnavali učno snov o Prešernu in skozi gledališke točke, ki so jih širši javnosti predstavili pri prešernovanju, poustvarjali Prešernovo poezijo. Skozi proces izvedbe niso izkazali le poznavanja snovi, ampak tudi znanje višjih taksonomskih stopenj, doseženi pa so bili vsi zastavljeni izobraževalni cilji iz učnih načrtov slovenščine oziroma strokovnih predmetov ter vzgojni cilji, prav tako so dijaki razvijali in krepili sporazumevalno kompetenco. Dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje so s pravo pripovedovalsko izkušnjo in kasneje s pripovedovalskimi igrami razvijali zmožnost umetniškega izražanja skozi pripovedovanje in razvijali narativno mišljenje.

Vabljeni tudi na ogled fotogalerije dogodka, ki je potekal 6. februarja 2017, ob bližajočem se kulturnem prazniku, s katerimi so počastili spomin na našega največjega pesnika. Prešernovanje, prireditev, je bila namenjena dijakom 1. in 2. letnikov obeh gimnazijskih programov. Dogodek je potekal v telovadnici ŠIC Ljutomer. Mladi ustvarjalci iz 2. letnikov so s svojimi intrepretacijiami na humoren in zabaven način preigrali motive iz Prešernovega življenja in njegovega umetniškega opusa.

Več tudi na: Prešernovanje (gfml.si)

Viri: 

Peršak Hajdinjak, K. (2022). Od prešernovanja do pripovedovanja – umetnik in učitelj v vzgojno-izobraževalnem procesu. V B. Borota, V. Geršak, D. Štirn, P. Štirn Janota in K. Česnik (ur.), Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo Zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM Koper, 20. maj 2022. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 

Odmevni projekti VIZ-ov v šolskem letu 2018/19 - Zavod Petida