Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

MALA RAZISKOVALNO-GIBALNA POT 4. K


Datum novice: 09.09.2022

Šolsko leto 2019/20 in 2020/21

OŠ Koroški jeklarji

Sodelujoči: otroci 4.K podružnične šole Kotlje OŠ Koroški jeklarji; učiteljica Suzana Makič, pripovedovalka Špela Frlic, strokovna podpora UL FF in Zavod PETIDA.

Ilustracija in oblikovanje zemljevida: Lene Lekše in akademska slikarka Nika Rupnik, tisk: Jac, sitotisk in grafično oblikovanje.

MALA RAZISKOVALNO-GIBALNA POT 4. K

(KORONSKI) KOTULJSKI KOTIČKI UČENCEV 4. K IN NJIHOVE ZGODBE

V času pandemije, ko smo vsi morali ostati doma, smo si otroci 4. K iz podružnične šole Kotlje, OŠ Koroški jeklarji, čas krajšali s sprehodi v naravo. Tam si je vsak poiskal njemu ljubi kotiček, na travniku, v gozdu, ob mlaki, potoku, v katerem smo se v tem dolgem času, ko se nismo mogli fizično srečevati, tudi veliko zadrževali in ga raziskovali. Kotičkom smo dali svoja imena, jih opisali, narisali, ustvarili zgodbe in vsa doživetja preko spletne učilnice delili z našimi sošolci in prijatelji. Umestili smo jih na zemljevid, da je vsak lahko vedel, kje se le ta nahaja. Narisali smo tudi zemljevide poti do njih. V naših skritih kotičkih smo nato iskali čudežni prehod, preko katerega lahko smuknemo v čisto drugi – čarovniški ali domišljijski svet in spet smo ustvarjali zgodbe in preko tega novo, domišljijsko deželo …

Zemljevid kaže, kje vse v okolici Kotelj se skrivajo naši skriti kotički. Vabljeni, da vstopite vanje.

IZDELEK 4. K (OŠ Koroški jeklarji, podružnica KOTLJE) V OKVIRU PROJEKTA SKUM v šolskem letu 2020/21

Učenci  4. razreda podružnične šole v Kotljah so skozi vso šolsko leto z raznimi dejavnostmi sodelovali v projektu SKUM, kjer je odraščal, se igral, tekal, hodil in se potepal mladi  Lovro Kuhar – Prežihov Voranc. Svoje delo so razdelili na tri glavna področja; to so literarno, gibalno in  področje spoznavanja okolja. Ustvarjalci vsebine so bili otroci 4. k podružnične šole v Kotljah (OŠ Koroški jeklarji), v pomoč pa so jim bili umetniki.

Učenci so sodelovali s pripovedovalko Špelo Frlic, etnologinjo Jano Milovanović in gledališčnikom Grego Močivnikom. H končni podobi zemljevida sta pripomogli še umetnici Lene Lekše in Nika Rupnik. Zanimiv pa je tudi naslov table / kažipota / zemljevida, to je  MRGP 4K 20-21. Gre za kratico, ki pomeni: »Mala raziskovalno gibalna pot 4. k v šolskem letu 2020/21«.

Upamo, da bomo mlade raziskovalce čimprej lahko povabili na to pot.

Viri: 

Letošnji izdelek 4. k v okviru projekta SKUM | OŠ Koroški jeklarji (koroskijeklarji.si)

Odmevni projekti VIZ-ov v šolskem letu 2020/21 - Zavod Petida

Odmevni projekti VIZ-ov v šolskem letu 2019/20 - Zavod Petida