Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

TELO V PROSTORU, PROSTOR V TELESU II


Datum novice: 07.07.2020

Opis modula:

Drugi del modula “Telo v prostoru, prostor v telesu” je nastal ob izkušnji zadnjih dveh mesecev (samo)izolacije. Ukvarja se s tem, kako v naše zasebne prostore vnesti gibalno raziskovanje in kaj nam ti prostori ponujajo za plesno ustvarjanje. Iščemo možnosti raziskovanja različnih učnih vsebin v okolju, ki nas obdaja in raziskujemo, kako lahko znotraj zamejenega zunanjega prostora najdemo neslutene razsežnosti v lastnem telesu. Ne moremo pa tudi mimo tega, da naslovimo na novo vzniklo okolje virtualne učilnice, v kateri vzdržujemo fizično distanco, a smo vseeno socialno  skupaj in v interakciji.

Namig udeležencem/kam: plesno predznanje in izkušnje niso potrebne, potrebujejo udobno oblačilo in obutev, papir in pisalo ter domači stol. Modul je namenjen raziskovanju možnosti, kako z lastnim gibom ustvarjati samosvoje oblike, pomene, sosledja in razmerja. Posveča se predvsem spoznavanju individualnih telesnih vzgibov, hkrati pa vzpodbuja razmišljanje o uporabi ustvarjalnega giba znotraj različnih učnih okolij. Zavzema se tudi za odkrivanje načinov, kako znanje s papirja prenesti v prostor in ga, skupaj z drugimi, utelesiti. Sestavljen je iz treh delov. Prvi del je uvodna priprava, ki nas uglasi s samim sabo. Ozavesti, kje sem in kako sem v telesu in v prostoru. Drugi del je sestavljen iz krajših predlog, ki urijo telesno zaznavanje in sledenje skozi fizično inteligentnost. Uvodno zavedanje sebe se nadgradi v pozornosti, kje so ostali in v kakšni relaciji smo. Tretji del delavnice je izpeljava konkretnega primera, kako lahko uporabimo gibanje pri prenašanju specifičnih vsebin, ter odpira prostor za učenje, razumevanje in izražanje. Ples je lahko tudi neperformativna praksa raziskave, izmenjave ali izraza, je tista umetnost, v kateri je »umetnica« hkrati »umetnina«, kar v praksi pomeni, da smo vsi tako izvajalci kot tudi opazovalci in skozi preplet obojega vstopamo v nove uvide in izkušnje. Opis modula je nastal v sodelovanju Andreje Podrzavnik, Katje Kosi, Tine Valentan, Gregorja Kamnikarja in Urše Rupnik