Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Sandra Jenko - Učitelj in gledališka pismenost


Datum novice: 19.09.2018

Na strokovnem usposabljanju v Slovenskem gledališkem inštitutu se bodo udeleženci seznanili z zgodovino in dediščino gledališča na Slovenskem ter spoznali različne tehnike in ustvarjalne pristope za gledališko opismenjevanje otrok in mladih. Dramatika ima v gledališču in šolskem kurikulu svoje stalno mesto, vendar je v uprizoritveni umetnosti le eden od sestavnih delov predstave. Gledališka predstava namreč povezuje različna umetniška izrazna sredstva v kompleksno celoto in komunicira s temi izrazili. Pogoj za aktivno doživljanje odrskega dogajanja je sposobnost branja in razumevanja gledališkega jezika. Preizkusili bomo metode, kako mlade vpeljati v jezik gledališča, jim dati orodje za razumevanje predstav ter jih spodbujati k zavzemanju lastnih stališč do videnega na odru.

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je javni zavod, ki se ukvarja z razvojem gledališke kulture in promocijo gledališke umetnosti ter že več kot 60 let razvija vlogo osrednjega nacionalnega muzeja za področje slovenskega gledališča. SLOGI je nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje za področje gledališča, nosilec in izvajalec projekta Gleda(l)išče in urednik spletne platforme Zlata paličica.