Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

METAFORIKA TELESA


Datum novice: 09.09.2022

Šolsko leto 2020/21

Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec

METAFORIKA TELESA

Dijaki Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec so se v okviru predmetov slovenščina, anatomija in športna vzgoja priključili projektu SKUM. Poslanstvo Srednje zdravstvene šole je izobraževati in vzgajati za delo v zdravstvu, pri čemer v ospredje postavljajo holistični pogled na človeka, povezanost med umom, telesom in doživljanjem ter na ta način iščejo tudi načine, kako razumeti sebe in druge, kako razumeti  simptome bolezni in pogoje zdravega življenja, kako se odzvati na potrebe ljudi ...   V vsebini, ki so jo poimenovali Metaforika telesa, so dijaki celosten pogled na človeka izražali skozi metafore besed in podob. Z uspešnim medpredmetnim povezovanjem slovenščine, športne vzgoje in anatomije so dijaki ob podpori umetnika in profesorjev povezovali svoje znanje o delovanju organov  z občutenjem sebe in iskali načine, kako skozi podobe in frazeme izraziti doživljanje sebe v svetu. Kaj nam sporoča srce s svojim trepetajočim utripanjem?  Zakaj nam »gre na jetra«, ko smo zaprti doma?  Nastale zgodbe kažejo na osebno angažiranost mladostnika do vprašanj, ki jih odpira medicina. Dijaki so preko fotozgodb ustvarili svoj pogled na razumevanje  telesa, človeka ... ter razmišljali o učni vsebini v širšem, zanje morda v aktualnejšem kontekstu, ki osebno vplete tudi njih, v smislu poslanstva in bivanja v svetu. Vera Vecchi, slikarka, zaposlena kot ateljeristka v mednarodno uveljavljenem vrtcu Reggio Emilia iz severne Italije, ki je od poznih šestdesetih let dvajsetega stoletja uveljavljala idejo vzgoje preko umetniškega ustvarjanja, je v monografiji Vzgoja in ustvarjalnost v Reggio Emilia zapisala:»Verjamem, da je metafora povezana z raziskovalnim odnosom do realnosti, s participacijo, ki našim mislim dovoljuje, da se odprejo in zlomijo rigidne meje, ki so običajno postavljene. Metaforo vidim kot naraven sistem organizacije intelektualnega razvoja; o njej razmišljam kot o ‘prazničnem mišljenju’...« Razkošno, »praznično mišljenje« izkazujejo tudi dijaki Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, ki so učni snovi vdahnili živost in osebno noto.

Več tudi v katalogu:

katalog METAFORIKA TELESA.pdf

Viri:

Katalog Metaforika telesa

Odmevni projekti VIZ-ov v šolskem letu 2020/21 - Zavod Petida