Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Glasbena ustvarjalnica s sopranistko Martino Burger


Datum novice: 05.08.2022

Naslov dogodka: GLASBENA USTVARJALNICA S SOPRANISTKO MARTINO BURGER

Naziv VIZ: OŠ Šmarje pri Kopru

Povezave na objave dogodka:

https://www.ossmarje.si/vabilo-na-premierno-predvajanje-posnetka-proslave/

https://www.ossmarje.si/glasbena-ustvarjalnica-s-sopranistko-martino-burger/

https://www.facebook.com/ossmarje

 

Sodelujoči: UL AG Dr. Branka Rotar Pance, sopranistka Martina Burger, razredni učiteljici Mateja Puc in Diana Dražič

Šolsko leto izvedbe: 2021/22

Tema: Glasbeno ritmična delavnica

Namen: Urjenje v vokalni tehniki. Učenje pravilne drže in aktivacije telesa. Seznanitev s pravilnim pevskim dihanjem, z različnimi načini petja, urjenje v zanesljivi intonaciji, širjenje svojega glasovnega obsega. Spoznavanje osnov govora in pevskega glasu, uporaba body-percussion tehnike.  

Cilji:

  • Učenci urijo vokalno tehniko (pevsko dihanje, načine petja, zanesljivo intonacijo, glasovni obseg in glasbeni spomin).
  • Spremljajo petje in izreko z lastnimi glasbili.
  • Ob petju, ritmični izreki se gibajo in z gibanjem izražajo zvočna doživetja.
  • Kreativno sodelujejo pri ustvarjanju zvokov, gibov ki ponazarjajo besedilo pesmi.

 

Opis dogodka/pedagoškega procesa

Glasbena ustvarjalnica, kot so jo poimenovali drugošolci OŠ Šmarje pri Kopru, je v okviru projekta SKUM potekala v nizu štirih srečanj. Z nami je sodelovala sopranistka Martina Burger, ki nam je v uvodnem srečanju najprej predstavila svoj poklic. Otroke je skozi pripoved o operi, igri, preoblekah in opernih vlogah pripeljala do različnih arij in operet. Za boljše doživetje opere kot uprizoritvene umetnosti je sopranistka dodala rekvizite in preobleko. Nato so se učenci urili v vokalni tehniki. Sopranistka jih je učila pravilne drže in aktivacije telesa. Učenci so se seznanili s pevskim dihanjem, z različnimi načini petja, urili so se v zanesljivi intonaciji in širili svoj glasovni obseg. Spoznali so osnove govora in pevskega glasu, sopranistka pa nas je seznanila tudi z body-percussion tehniko. Nadvse kreativno so otroci sodelovali pri ustvarjanju zvokov in gibov, ki ponazarjajo besedila pesmi (že pri ogrevanju so učenci ponovili ritmični vzorec pesmice "Jaz sem kralj sveta", ki nas je spremljala tekom vseh štirih delavnic, kot rdeča nit pa nas je vodila tudi na zaključni predstavi). Nato smo skupaj prepevali pesmice v predlaganem vrstnem redu letnih časov, ki smo se jih naučili med rednimi urami glasbene umetnosti. Med pesmicami in tudi tekom njih so se učenci posvetili besedilu ter iskali povezave v zvočnih slikah. Učenci so po vsaki delavnici tudi likovno in pisno poustvarjali doživetja.  Pripravili pa smo tudi spremno besedilo za zaključni nastop s koreografijo. Besedilo smo vadili med urami slovenskega jezika (medpredmetno povezovanje) in med urami likovne umetnosti, ko smo izdelali rekvizite, ki smo jih nato uporabili na zaključni predstavi. Predstava je potekala preko spleta. Starše in druge sodelujoče smo povabili, da se nam pridružijo k ogledu prenosa prireditve, ki je bila na vpogled v ponedeljek, 28. 2. 2022 s pričetkom ob 17.30. Odziv staršev, vodstva šole, lokalne skupnosti in sodelujočih v projektu SKUM je bil več kot odličen. Vsekakor so otroci pridobili bogate glasbene izkušnje pa tudi pomembno motivacijo za nadaljnje glasbeno ustvarjanje.

Refleksija umetnika

Več o vsebini projekta